Geen producten (0)

Welke betaalmogelijkheden zijn er bij www.altijdminder.nl?

U kunt bij www.altijdminder.nl kiezen voor verschillende betaalmogelijkheden.

1.Ideal. Deze veilige manier van betalen met uw eigen internetbankieren is het meest gebruikt. Als u voor deze optie kiest, heeft u de besteldeproducten altijd binnen 2 werkdagen na het bestellen in huis. Voor deze wijze van betalen worden geen kosten gerekend. 

2.Paypal. Dit is een veilige manier van betalen met uw creditcard zonder dat u aan ons uw creditcardgegevens verstrekt. U kunt op deze wijzebetalen met VISA en MASTERCARD. U dient wel te beschikken over een account bij Paypal, of deze aan te maken. Voor deze betaalwijzewordt een toeslag van 5% op uw factuurbedrag gerekend. Als u voor deze optie kiest heeft u de bestelde producten altijd binnen 2 werkdagen na bestellen in huis.

3.Overboeking. Als u voor deze optie kiest krijgt u een bestelbevestiging met daarin al onze bankrekening gegevens en bestelgegevens. Als uvoor deze optie kiest, heeft u de bestelde producten altijd binnen 2 werkdagen nadat uw betaling bij ons op de rekening binnengekomen is inhuis. Voor deze wijze van betalen worden geen kosten gerekend.

4.Rembours. Dit is alleen mogelijk voor verzending binnen Nederland. Als u voor deze optie kiest, heeft u de bestelde producten altijd binnen 2 werkdagen in huis. U betaald uw bestelling simpelwegaan de bezorger. Voor deze wijze van betalen word een toeslag van 5,50 euro gerekend.

5. Met digitale acceptgiro uw online bestelling betalen via AfterPay


AfterPay voert voor altijdminder.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale acceptgiro van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij altijdminder.nl  betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van € 150,00  als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van € 250,00.

 Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

 U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.

Er zijn aan deze betaalwijze geen kosten verbonden.

 

Hoe stuur ik een product retour?

Www.altijdminder.nl hanteert een herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst van de door u bestelde producten. Dat betekent dat u volgens de hiervoor geldende voorwaarden het recht heeft om zonder opgaaf van reden de bestelde producten retour te sturen. 

Ook kan het voorkomen dat een product onverhoopt gebreken heeft, al dan niet binnen de garantie. 

In bovenstaande gevallen kunt u het product aan ons terug sturen. Maakt u hiervoor altijd gebruik van het retourformulier dat u bij de bestelbevestiging ontvangt. Ook vind u dit formulier onder de knop "formulieren"op onze homepage.  U kunt het pakket retourneren naar:

www.altijdminder.nl

Romy Schneiderweg 29

1325LW Almere

 

Wat rekent www.altijdminder.nl aan verzendkosten?

Voordat u uw bestelling plaatst krijgt u altijd een keuzemenu met daarin de verschillende verzendmogelijkheden voor de door u bestelde producten.

In de regel geldt dat bij bestellingen die binnen Nederland worden afgeleverd de maximale verzendkosten €5.90 zijn, en binnen West-Europa maximaal €8.50. Uitzonderingen hierop zijn de loopbanden waarbij hogere verzendkosten gelden, en de batterijen en halsbanden waarvoor lagere verzendkosten gelden.

 

Hoe meld ik een klacht bij www.altijdminder.nl?

Alhoewel we altijd ons uiterste best doen om al onze klanten blij en tevreden achter te laten, kan het altijd gebeuren dat u ontevreden bent over de afhandeling van  uw bestelling, of dat u een klacht heeft over het functioneren van de door u bestelde producten.

Meld u dit dan bij voorkeur via de email op emailadres info@altijdminder.nl, en vermeld in uw bericht duidelijk uw naam, adres, en de wijze waarop wij contact met u kunnen opnemen (telefoonnummer of email).

Www.altijdminder.nl verplicht zichzelf iedere gemelde klacht of probleem binnen 2 werkdagen te beantwoorden, en uiterlijk binnen 4 werkdagen een oplossing aan te dragen die in alle redelijkheid tot tevredenheid kan strekken bij de consument. Mocht er toch een situatie ontstaan waarbij u niet tevreden bent met de geboden oplossing, kunt u zich altijd wenden tot de geschillencommissie van de stichting Webshop keurmerk waarbij wij zijn aangesloten. Alle informatie hierover vindt u terug in artikel 14 en 15 van onze algemene voorwaarden. Deze vindt u onder de knop "voorwaarden" op onze homepage.

 

 

Hoe gaat www.altijdminder.nl om met het herroepingsrecht?

www.altijdminder.nl hanteert hiervoor de regels zoals die gelden volgens het Webshop Keurmerk. Hierdoor hanteren wij een ruimere termijn voor het herroepingsrecht dan wettelijk voorgeschreven, namelijk 14 dagen. 

 Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Gelieve uw herroeping te sturen aan:

www.altijdminder.nl

Romy Schneiderweg 29

1325LW Almere

E–Mail: info@armis.nl

LET OP: Producten die retour moeten, dient u op het postkantoor af te geven met gebruikmaking van het meegzonden retourformulier.

 1. De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de             consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Hoe gaat www.altijdminder.nl om met de door mij verstrekte gegevens. (privacy)

Privacy statement

Www.altijdminder.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Www.altijdminder.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

Www.altijdminder.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar unsubscribe@altijdminder.nl.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.


Www.altijdminder.nl verkoopt uw gegevens niet 
Www.altijdminder.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Twitter